พลตรี ประเสริฐ กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โอกาสนี้นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕