นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชน และมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสามแยกบ้านท่าหรั่ง ถนนชูพันธ์ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔