นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด – ๑๙ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๖๐๐ ห่อ, ขนมปังกรอบ จำนวน ๖ ปิ๊ป, นมกล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง, น้ำดื่มชนิดขวด ๖๐ โหล และไฟส่องสว่าง พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๙๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด ให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - ๑๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔