นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และช่าง จำนวน ๑๕ คน เข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวยาง ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จว.สงขลา จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔