พลอากาศตรี กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ และเข้าฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔