นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ และข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมกันจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อรำลึกถึงพ่อ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ ของทุกๆเดือน จนถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔