พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔