นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรม”หน้าบ้านน่ามอง” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้ากองบิน ๕๖ และปลูกต้นไม้แนวถนนสายหลัก เพื่อความสวยงามน่ามอง เกิดความสบายตาต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔