นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ / รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ กำกับดูแล และให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ ในการฝึกซ้อมการขับเรือท้องแบน เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ ในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ บ่อน้ำดิบ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔