นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔