นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อวัน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔