กองบิน ๕๖ ประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ประดิษฐาน ณ กองบิน ๕๖ เวลา ๐๙.๑๙ น. โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เสนาธิการ กองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ร่วมในพิธีฯ บริเวณด้านหน้าหอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด