นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ และข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๖๔ โดยถวายเทียนพรรษา จำนวน ๙ วัด ๑ สำนักสงฆ์ ในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔