นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ, เสนาธิการ และผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔