นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ของอำเภอสทิงพระ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยประกอบด้วย พัดลมตั้งโต๊ะ มุ้งกระโจม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ โรงเรียนบ้านพังเภา หมู่ที่ ๑ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔