กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ใส่ตู้ "มีแล้วแบ่งปัน" กองบิน ๕๖ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ณ หน้าอาคารร้านค้าสวัสดิการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔