พระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔