นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสตูดิโอ นิเทศศาสตร์ (ชั้น ๗) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔