นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔