นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบของจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ห้วย การโยธา ประกอบด้วย เจลล้างมือ และผัก ผลไม้ ที่ซื้อจากเกษตรกร เพื่อส่งต่อให้กับ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔