นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “กองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID – 19” ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ และภาคบริการโลหิต ที่ ๑๒ สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นโลหิตสำรอง