นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๔