นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฎิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน ๕๖ โดยประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ บริการตัดผม มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา และการบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านคลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๔