นาวาอากาศเอก รัชภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาภัย กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ (ช่วยเหลืออุทกภัย) ระหว่าง กองพลพัฒนาที่ ๔ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา และกองบิน ๕๖ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๔