นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔