พลอากาศโท สมควร รักดี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ​ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ และรับฟังบรรยายสรุป​ ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔