นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดกิจกรรม “หลังบ้านน่ามอง คูคลองน่าใช้” โดยมีรองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพัฒนาบ้านพักอาศัย และคูระบายน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔