พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร รองผู้บัญชาการหน่วยอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันฐานที่ตั้งหน่วยกองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และนำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบ ณ ลานจอด อากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔