นาวาอากาศเอก อนุชา  คำสุข รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมฟังธรรมพระเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามด้านพุทธศาสนา ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน​ ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔