พลอากาศตรี ดนัย สินธุชัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจความพร้อมชุดสุนัขทหาร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔