นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔