นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ และเจ้าหน้าที่แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๒๐ ถุง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓