นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ที่นอนและผ้าหุ่ม ให้กับ นายซิ่ม ทองระกา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และพิการทางสายตา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง หลังจากที่ กองบิน ๕๖ ได้จัด เจ้าหน้าที่ช่างและกำลังพล เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยหลังเก่าที่ทรุดโทรมมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ พื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓