พลอากาศตรีสมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ รวมทั้งการบรรยายเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ประจำปี ๖๔ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการเปิดอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกองบิน๕๖ กองบิน​๕๖ จังหวัดสงขลา