นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ และกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย รถบรรทุกใหญ่ จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน และพลั่ว จำนวน ๒๐ อัน ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ ๔, เจ้าหน้าที่อุทยานเขาน้ำค้าง, และองค์การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ออกให้ความช่วยเหลือ ในการเปิดผิวถนนจากการที่ดินสไลด์ลงมาทับ ณ พื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓