นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธำรงค์ คงช่วย เสนาธิการกองบิน ๕๖ / รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ พร้อมเจ้าหน้าที่ และกำลังพล ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ณ พื้นที่ หมู่ ๒ และหมู่ ๖ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓