นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ชมการสาธิตการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และชมการฝึกซ้อมการขับเรือท้องแบนให้กับเจ้าหน้าที่และกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ บ่อน้ำดิบหลังกองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓