นาวาอากาศเอก ธำรง คงช่วย เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓