พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๕๖ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษฎา  เขียวเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  พร้อมด้วย คุณเบญจ  พาศรี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน๕๖, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ และทหารกองประจำการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓