นาวาอากาศเอก เจษฎา  ไศลบาท รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖   นำข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2563 สำหรับตุลาการศาล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว และยังไม่เคยได้เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฎิบัติหน้าที่ตุลาการฯ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์  มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓