นาวาอากาศเอกกฤษฎา   เขียวเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเนื่องในงาน ครบรอบการดำเนินงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบ ๓๒ ปี ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓