พลอากาศตรี สุรกิจ  สมทวิวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักยุทธการ และการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ/ รองหัวหน้าคณะทำงาน สำนักงานศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖โดยมีนาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาสยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓