นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีมอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ และสิ่งปลูกสร้างถาวร ให้กับ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ณ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓