นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ และเสนาธิการ กองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๕๖ และมอบอุปกร์กีฬา เวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ บริการตัดผม ณ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓