นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ, เสนาธิการ และข้าราชการ กองบิน๕๖ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓