นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓