004

รอง ผบ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันฐานที่ตั้งหน่วยกองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

003

พิธีเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

002

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

001

เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจความพร้อมชุดสุนัขทหาร

002

บริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

001

มอบกระเช้าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของกองบิน ๕๖

002

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยา และสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

001

ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๔