002

พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

 001

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของ ทอ. ประจำปี ๒๕๖๔

001

กองบิน ๕๖ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

007

ประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

006

ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๖๔

005

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

001

ปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน

003

รับมอบแอลกอฮอล์