001

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

009

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชน และมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

008

กองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์ และสิ่งของสนับสนุน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - ๑๙ อำเภอคลองหอยโข่ง

007

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕๖

006

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

005

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และช่างออกให้ความ ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

004

ต้อนรับ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ

003

กิจกรรมจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี