ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖

 

commander63 64 1

นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
 

 

 

commander02

นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
 

commander03

นาวาอากาศเอก อนุชา  คำสุข 
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
 

commander04

นาวาอากาศเอก ธำรงค์  คงช่วย
เสนาธิการกองบิน ๕๖