ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖

 

 

commander63 64 1

นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖

 
 

commander63 64 1

นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖

 

commander63 64 1

นาวาอากาศเอก อนุชา คำสุข
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖

 

commander63 64 1

นาวาอากาศเอก ธำรงค์ คงช่วย
เสนาธิการกองบิน ๕๖