ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖

 

 

01 65

นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖

 
 

commander63 64 1

นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖

w

นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖

03 65

 นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร
เสนาธิการกองบิน ๕๖