ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ สนับสนุนกระสอบทราย ให้กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

กิจกรรม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ สนับสนุนกระสอบทราย ให้กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดกระสอบทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ให้กับ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้บรรจุทรายทำคันกั้นน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖