กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ

กิจกรรม

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ
นาวาอากาศเอก เจษฎา ตุลาสืบ เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ (พื้นที่สงขลา) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖